Produkter og tjenester udbydes af:

Hormonsygeplejersken.dk ejes af Helle Læssøe

Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner ex. moms medmindre andet er angivet.

Der opkræves ikke moms på mine forløb.

Alle konsultationer, forløb osv. betales forud før samarbejdet påbegyndes, med mindre andet aftales.

Alle testforløb og hormontest skal benyttes og være afsluttet indenfor hhv. 3 og 6 måneder efter køb – med mindre andet aftales på forhånd. Det fremgår af det købte materiale, hvor lang tid produktet er åbent.

Adgang til online materiale ifm. kurser vil typisk være 3 – 6 mdr. Oplyses ved opstart.

Handelsbetingelser:

Når man bestiller og betaler et forløb, et online kursus eller andet, så accepterer man som kunde handelsbetingelserne.

Det er uanset om man betaler via de forskellige betalingssystemer Hormonsygeplejersken.dk tilbyder eller via faktura/bankoverførsel.

Det er kundens ansvar at sætte sig ind i Hormonsygeplejersken.dks handelsbetingelser før køb.

Personoplysninger:

Jeg videregiver ikke personoplysninger på mine klienter, med mindre dette er klart aftalt.

Jeg overholder tavshedspligt som gælder for sundhedspersonale.

Brugsaftale:

Produkter og forløb, der købes, er udelukkende henvendt til dig personligt, og må ikke overdrages til en anden person. Enhver form for videregivelse af min vejledning, materiale og produkter er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredjepart, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at citere noget af det udleverede materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis.

Som klient er det dit ansvar, at det udleverede materiale ikke videregives af tredjepart.

Køb af et online-produkt må ikke distribueres på nogen måde. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Helle Læssøe. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Helle Læssøes online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Hormonsygeplersken.dk tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.

Desuden tager Hormonsygeplersken.dk forbehold for at måtte melde afbud pga. evt sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud.

Desuden tager Hormonsygeplejersken.dk forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og rådgivningen  både under og efter afsluttet forløb.

Hormonsygeplejersken.dk kan ikke drages til ansvar for hvordan en klient bruger den rådgivning, som vedkommende har fået undervejs i et forløb.

Som klient må man forvente at tilkøbe yderligere rådgivning, hvis det er påkrævet i forhold til, hvad man som udgangspunkt har købt.

Det betyder, at det forløb, man som udgangspunkt har købt, ikke er en garanti for, at man har købt, hvad man nødvendigvis har brug for.

Yderligere behov for rådgivning kan opstå efter ens forløb er afsluttet og derfor må man være indstillet på, at tilkøbe yderligere rådgivning om nødvendigt, hvis det er påkrævet ud over det oprindelige købte produkt/forløb. 

Det er ikke muligt, at sende mail for at få rådgivning efter endt forløb. Yderligere samtaler bookes på hormonsygeplejersken.dk 

For at opnå de ønskede resultater, er du som klient selv ansvarlig for at udføre de aftalte indsatser og udføre de planer, der er lavet for dig, samt overholde de aftaler, der indgås. 

Øvrigt: 

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende forløb. Derfor: Bestilte forløb, e-guides eller onlineprodukter refunderes ikke.

Manglende ratebetaling af onlineforløb udløser rykkergebyr ved 2. rykker og inkasso ved 3. rykker. Fremsendt på mail.

Det er kun muligt at købe forløb som er på hjemmesiden, ikke tidligere tilbud som ikke fremgår aktuelt. Det betyder at udløbne tilbud og forløb, som er fjernet fra hjemmesiden ikke kan bestilles. Heller ikke selvom man evt har et link til disse. Bestiller man alligevel annulleres købet straks og penge refunderes minus det gebyr, jeg selv betaler til min betalingsløsning.

Disclaimer:

Rådgivning i brugen af bioidentiske hormoner kan ikke erstatte professionel lægelig diagnostik , rådgivning og behandling.

Min rådgivning være et supplement og en hjælp til dig.

Vær opmærksom på, at jeg rådgiver i brugen af bioidentiske hormoner – jeg behandler og ordinerer ikke hormoner, da jeg ikke er læge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Den information og rådgivning, du får fra Hormonsygeplejersken, både skriftligt og mundtligt er personlig og må ikke deles med andre eller i offentlige fora som fx Facebook. Det gælder fx spørgeskema, vejledning til hormontest, din personlige plan, de personlige fif, som du får af Hormonsygeplejersken, materiale fra onlineforløb, lydfiler mm.

Falske myter om overgangsalderen

Tilmeld dig mit nyhedsbrev – så sender jeg dig guiden
“7 forkerte udsagn om overgangsalderen